عمارت و رستوران خانه پدری یزد

عمارت و رستوران خانه پدری یزد در بافت تاریخی یزد و در محله لرد کیوان، یکی از محله های قدیمی این شهر،
قرار دارد. این خانه با مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در اواخر دوره صفوی توسط یکی از اشراف زادگان یزد بنا شده است.
این عمارت که در سال ۱۳۸۲ با شماره ۹۱۳۴ در فهرست آثار ملی جای گرفته، در سال ۱۳۹۴با حفظ معماری
اصیل خود تغییر کاربری داده و با مدیریت آقای زارع کمالی به یک رستوران سنتی تبدیل شده است.