درباره خانه پدری

درباره خانه پدری

عمارت خانه پدری یزد با قدمتی 500 ساله افزون بر دو هزار و چهارصد مترمربع مشق هنر دراوج دقت و انتهای تجربه در قالب حیاط های هنر و مرمر، هشتی شیدائی با کلاه فرنگی، تالارهای ملائک و اعظم، پنج دری های منحصر به فرد ملکه، آئینه و نور، سرداب (قنات) نرگس، حوضخانه های دلنواز و روح فریب طراوت و اعظم، بادگیرهای رفیع، اتاق های زاویه­ی سه دری، پیکر تراشی های طاق رسل، مطبخ سنتی و پشت بام یزدنما از ویژگی های بی نظیر این بنای کویری محسوب می گردد.